Flere og større Apple Stores på vej

AppleStoreCarouseldeLouvre.

Apple løftede i går sløret for selskabets butikstrategi i 2010, som vil betyder flere og større Apple Stores.

Apples planer om at åbne 25 til 50 Apple Stores i 2010 er nu skruet op til anslået 40 til 50 Apple Stores i 2010. Halvdelen af de nye Apple Stores skal ligge udenfor USA.

Udover at Apple dermed opgraderer sin butiksstrategi i 2010, så bliver de kommende Apple Stores også en smule større. Det sagde Senior vice president Ron Johnson fra Apple i forbindelse med åbningen af en ny og kæmpe Apple Store på Upper West Side i New York.

Apples 273 Apple Stores tiltrak i 2009 170 millioner besøgende, så der er ofte mange mennesker i butikkerne og dermed ganske god grund tl at bygge endnu større butikker.

<object id=”cnbcplayer” height=”380″ width=”400″ classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0″ >
<param name=”type” value=”application/x-shockwave-flash”/>
<param name=”allowfullscreen” value=”true”/>
<param name=”allowscriptaccess” value=”always”/>
<param name=”quality” value=”best”/>
<param name=”scale” value=”noscale” />
<param name=”wmode” value=”transparent”/>
<param name=”bgcolor” value=”#000000″/>
<param name=”salign” value=”lt”/>
<param name=”movie” value=”http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/1328158408/code/cnbcplayershare”/>
<embed name=”cnbcplayer” PLUGINSPAGE=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” allowfullscreen=”true” allowscriptaccess=”always” bgcolor=”#000000″ height=”380″ width=”400″ quality=”best” wmode=”transparent” scale=”noscale” salign=”lt” src=”http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/1328158408/code/cnbcplayershare” type=”application/x-shockwave-flash” />
</object>

© 2009, maczonen.dk. All rights reserved.