Sådan får du Atom-understøttelse tilbage i Mac OS X 10.6.2

SnowLeopard3

Apple fjernede med  frigivelsen af Mac OS X 10.6.2 fornylig den indbyggede understøttelse af Atom-processorer, sandsynligvis for at undgå de mange installationer af Mac OS X på billige netbooks.

Men nu er der en ny løsning, som igen giver understøttelse til Atom-processorer med Mac OS X 10.6.2.

For at installere Mac OS X 10.6.2 på en netbook med Atomprocessor, er det dog nødvendigt  at skaffe sig en modificeret version af Mac OS Xs Mach kernel. Denne skal endvidere installeres via Termnialen for at sikre root-adgang til systemet.

Det er uvist hvorfor Apple har fjernet understøttelse af Atom-processorer fra Mac OS X 10.6.2. For nogle anses det som et naturligt træk, idet Apple sandsynligvis ikke har planer om at benytte denne processortype i fremtidige produkter, hverken i iPhones, iPods eller eventuelle Tablets.

Andre mener at Apple bevist har fjernet understøttelse fordi der er lidt for mange der ulovligt installerer Mac OS X på de billige netobooks og dermed fravælger de lidt dyrere MacBooks og MacBook Pros.

© 2009, maczonen.dk. All rights reserved.