Send dokumenter med File Courier

FileCourier

File Courier 1.0 hedder det nyeste program fra Zevrix Solutions, der udvikler en række programmer til især den grafiske branche.

File Courier er sandsynligvis også målrettet den grafiske branches behov for at sende dokumenter og filer og delvist automatisere eller sikre denne proces, men andre kan også have glæde af programmet.

Med File Courier 1.0 kan du mere eller mindre automatisk flytte eller snede filer til andre, enten i huset eller ud af huset, til blandt andet FTP-servere.

Programmet kan automatisk komprimere og password-beskytte mapper og dokumenter før afsendelse, ligesom der kan fremsendes email-notifikationer om nyligt ankomne dokumenter og mapper.

File Courier er til salg for 30 dollars.

© 2009 – 2011, maczonen.dk. All rights reserved.