Google betaler $500 mio i bøde for ulovlige medicinreklamer

Google har indgået forlig med det amerikanske justisministerie i en sag om reklamer for ulovlig medicin.

Sagen drejer sig om canadiske firmaer, der reklamerede for medicin i USA via AdWords uden at have de fornødne godkendelser for deres produkter. Google beskyldes for at have været opmærksom på prblemet, men undladt at skride ind over for firmaerne.

Ifølge Google selv har de dog forsøgt at hindre de ulovlige reklamer, men beskriver kampen mod piratmedicinen som en “Whack-a-Mole”-kamp, der er næsten umulig at vinde, eftersom firmaer bare lukker ned, når de bliver opdaget, for blot at dukke op igen under nye navne.

Bøden er historisk høj og afspejler ifølge Google både den sum, som Google selv har tjent på reklamerne, og hvad de canadiske firmaer har tjent på salget af de ulovlige stoffer.

Samtidig tvinger bødens størrelse både Google og andre aktører indenfor on-line reklamer til at indføre nye strengere krav til deres annoncører for ikke at havne i en tilsvarende situation igen.

Via NYTimes

© 2011, maczonen.dk. All rights reserved.