Google sagsøges af Safaribruger

Et privat søgsmål er på vej mod søgegiganten.

Efter afsløringen af Googles omgåelse af blokeringer af cookies i Safari er der et sagsanlæg på vej.

Sagsøgeren er en mand fra Illinmios, Matthew Soble, som håber at flere privatpersoner vil følge med, så sagsanlægget kan blive et stort, kollektivt et af slagsen.

Påstanden er at Googles ved omgå de blokeringer af cookies, der er standardindstillingen i Safari, har overskredet computerindstillingerne og dermed brudt privatlivets fred.

Safari accepterer som standard ikke cookies fra tredieparter, hvilket gør at Google ikke har kunnet tracke Safaribrugere på linie med brugere af de fleste andre browsere. derfor har Google tyet til en art snydekode, som aktiverede de nødvendige cookies, og altså overvåget Safaribrugerne, selv om de troede sig fri.

via MacNN

Læs også:

Google omgår privacy-settings i Safari

© 2012, maczonen.dk. All rights reserved.