Forbedret privacy i iOS 6

Apple tager nye skridt for at beskytte brugernes personlige data.

Privacy-problematikken er højaktuel i disse år, hvor sociale medier, søgemaskinetjenester og andre interessenter kæmper om at få adgang til så mange af brugernes personlige oplysninger som muligt, for at stå sig bedst i kampen om annoncekronerne, og også Apple og iOS har været indblandet i skandaler, hvor blandt andet Path, Twitter og LinkedIn har haft fingrene lidt for langt nede i kagedåsen.

Apple lovede under præsentationen af iOS 6 at have øget fokus på privacy, og nu er flere detaljer om, hvordan det skal ske i praksis kommet for dagens lys. Kort fortalt strammer Apple op på den måde at alle apps fremover skal spørge brugeren om godkendelse før der hentes oplysninger fra kalender, påmindelser, kontakter og foto. Det vil for eksempel umuliggøre LinkedIn’s seneste stunt, hvor app’en hentede alskens personligt og fortroligt info fra kalenderen, og også de rene scam-apps kan ikke suge information ud af  disse fire centrale apps uden først at skulle spørge pænt om lov.

Ifølge Apples nye guidelines til udviklerne skal app’en også kunne håndtere, at den nægtes adgang til den information den beder om, og stadig kunne fungere.

via iPodNN

© 2012, maczonen.dk. All rights reserved.