Tim Cook: Bagdør i iOS er som cancer

tim-cookTim Cook er netop blevet interviewet om sagen mellem FBI og Apple og forklarer her hvorfor Apple forsvarer retten til et privatliv på vegne af firmaets kunder.

Apple blev i sidste uge af de amerikanske myndigheder bedt om at hjælpe med at oplåse en iPhone, der kan sættes i forbindelse med en terrorsag i USA fra San Bernadino.

Apple har afvist og skrevet et åbent brev til offentligheden og siden er debatten blot blevet skarpere mellem de to lejre, der er henholdsvis for og imod Apple og samtidig mudres debatten med urigtige og uklare hentydninger fra begge lejre og det forsøger Cook at rette op på i interviewet med ABC.

Du kan i interviewet se hvorfor Apple fortsat står hårdt på ikke at udvikle en bagdør i iOS, for bl.a at beskytte forbrugerne og alle brugeres privatliv, noget Cook i øvrigt mener burde være et anliggende for den amerikanske regering.  Tim Cook siger på et tidspunkt i interviewet at den eneste måde at hjælpe FBI på er at bygge en bagdør i iOS og det sammenligner Cook med cancer og henviser til at det vil skade flere hundrede millioner forbrugere med iPhones i fremtiden. Cook mener  at der skal trækkes en tydelig streg i sandet og det er netop det Cook og Apple forsøger at vise ved at stå så skarpt på brugernes og borgernes fundamentale frihedsrettigheder overfor FBI og Obama-regeringen.

“The only way we know would be to write a piece of software that we view as sort of the software equivalent of cancer. We think it’s bad news to write. We would never write it. We have never written it”, Tim Cook fra interviewet med ABC.

Se hele interviewet nedenfor. Bemærk at det hele er filmet i Cooks eget kontor hos Apple.


ABC Breaking News | Latest News Videos

© 2016, maczonen.dk. All rights reserved.

2 Comments