Amazons Alexa minder på flere punkter om eks. Siri og Google Assistant.