Med et nyt koncept får du klokken projiceret ud på armen via et lille laserlys.