Med det lille program NimbleKit er det muligt at udvikle programmer til iPhone og iPod touch uden at kende til programmeringsproget Objective-C og  Apples iPhone Developer Kit.