Det populære kodeværktøj TextWrangler pensioneres af Bare Bones Software.