W3C meddeler at HTML5 bør være færdigudviklet som standard i 2014.