Apples profit på iPad falder

Den nye iPad er dyrere at producere end iPad 2

Udover iFixit har også iSupply lavet et teardown af den nye iPad, og lavet et overslag over, hvad de enkelte komponemter koster.

Og den nye iPad er noget dyrere end iPad 2 at producere. Materialerne til en 32GB iPad med WiFi + 4G løber op i $364,35, mens materialerne til en tilsvarende iPad 2 koster $335, hvilket er knap 9% mere, og eftersom prisen på den nye iPad er den samme som på iPad 2 betyder det altså at Apples fortjeneste bliver tilsvarende mindre.

Det er naturligvis især Retinaskærmen, der trækker prisen op, men også den nye A5X processor koster naturligvis mere. Ironisk nok får Apple disse komponenter fra ærkerivalen og retssals-kombattanten Samsung, som dermed er den underleverandør, der får den største andel af materialeomkostningerne.

Den lavere fortjeneste er et udtryk for at konkurrencen er ved at spidse til, og Apple efterhånden er nødt til at skele til konkurrenterne, når iPad’en skal prissættes. Der er dog ingen grund til at tro at Apples samlede fortjeneste på iPads er på vej ned. For det første forventes Apple at sælge et rekordstort antal iPads i 2012, for det andet falder materialeomkostningerne efterhånden som produktionen kommer op i gear.

via AppleInsider

 

© 2012, https:. All rights reserved.