Samsung i nyt patentangreb på Apple

Trods snarlige forhandlinger starter Samsung nu et nyt saganlæg om brud på otte patenter.

Apple og Samsung har ellers lige indvilliget i at opstarte forhandlinger om et forlig i patenkrigen, der nu omfatter 30 sagsanlæg i ni forskellige lande, men det forhindrer tilsyneladende ikke Samsung i at kaste nyt ved på bålet.

Det nye sagsanlæg, der er anlagt i Californien som et modsøgsmål på et sagsanlæg fra Apple, omfatter anklager om brud på otte patenter indenfor forskellige områder. To af patenterne er såkaldte FRAND-patenter, generiske patenter som selskaber er forpligtet til at licencere på rimelige vilkår til konkurrenter  (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory), og det kan vise sig at give bagslag for Samsung, eftersom selskabet i øjeblikket undersøges af EU for muligt misbrud af FRAND-patenter.

Fosspatents

© 2012, https:. All rights reserved.